Adressförteckning
Styrelsen för Villaägareföreningen
Ystads Sandskog

Postgiro 54 39 81-5. Bankgiro 931-6274.

MAGNUS BJÖRKMAN, ordförande
Nybogatan 2a, 273 30 Tomelilla, mobil 0708-27 27 21
Wendts väg 6, Tallviveln 17
E-post

CHRISTINA PERSSON, klubbmästare
Beckasinvägen 6, 27171 Ystad, tel 0411-739 43
Idrottsstigen 8, 271 61 Ystad, mob 0733-54 74 12

INGMAR SJÖSTRAND, Anslagstavlor, väg- och trafikfrågor
Österleden 16, 271 60 Ystad, mobil 0705-90 01 12
E-post

AGNETA LANDQVIST, sekreterare
Gjuterigatan 54C, 271 44 Ystad, tel 0411-555690
Skvadronsvägen 7, 271 60 Ystad
E-post

PER THULIN

INGEMAR PERSSON
Borgmästaregatan 6, 21147 Malmö, mobil 0702429323
Krokvägen 5, 27160 Ystad

MATS ESPERSSON
Fritidsvägen 3, 27160 Ystad, mobil 070-324 39 57
E-post