VYS - Villaägareföreningen Ystads Sandskog - är en ideell förening med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen och värna om Sandskogens unika karaktär.

Föreningen bildades 1965 och har för närvarande ca 550 medlemmar, vilket är 98-99 procent av alla som arrenderar mark i Sandskogen i Ystad.

VYS företräds av Magnus Björkman,
Nybogatan 2A, 273 30 Tomelilla, Wendts väg 6, Tallviveln 17 
Mobil 0708-27 27 21
E-post