Medlemsavgifter VYS

Årsavgiften är 100:-

VYS postgiro är 54 39 81 – 5

VYS bankgiro är 931 – 6274

När Du betalar ska Du ange kvarter och nummer eller postadress så att Din inbetalning bokförs rätt. Ange också Din kod i vårt interna system enligt följande. Två siffror för kvarteret plus två siffror för husets nummer inom kvarteret. Exempel: Sågen 8 = 2608.

10 = Nyckelpigan
11 = Tordyveln
12 = Tallviveln
13 = Ollonborren
14 = Flugsvampen
15 = Smörsoppen
16 = Murklan
17 = Kantarellen
18 = Yxan
19 = Stensötan
20 = Ormbunken
21 = Mossan
22 = Karlavagnen
23 = Orion
24 = Kilen
25 = Barkjärnet
26 = Sågen